Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Er det ein frist for å få omgjering?

  Det er reglar for kor lenge Lånekassen kan vente på eksamenar for at du skal få gjort om lån til stipend, og også for kor langt fram i tid ein eksamen kan gi omgjering. 
  Omgjeringslån lån bli gjort om til stipend i opptil fire år tilbake i tid. Vi reknar frå det kalenderåret der vi mottek eksamensresultat frå lærestaden din. 
  Dersom eksamensresultat ikkje blir rapportert inn til oss innan tidsfristen, kan omgjeringslån bli forelda. Det betyr at du ikkje lenger rett til å få dette lånet gjort om til stipend.  
  Du finn meir informasjon om omgjering tilbake i tid og fram i tid på under sida Omgjering  på Dine sider.

  Det er reglar for kor lenge Lånekassen kan vente på eksamenar for at du skal få gjort om lån til stipend, og også for kor langt fram i tid ein eksamen kan gi omgjering.

  Omgjeringslån lån bli gjort om til stipend i opptil fire år tilbake i tid. Vi reknar frå det kalenderåret der vi mottek eksamensresultat frå lærestaden din.

  Dersom eksamensresultat ikkje blir rapportert inn til oss innan tidsfristen, kan omgjeringslån bli forelda. Det betyr at du ikkje lenger har rett til å få dette lånet gjort om til stipend.

  Du finn meir informasjon om omgjering tilbake i tid og fram i tid på sida Omgjering på Dine sider.