Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Har du fått forsørgjarstipend eller ekstrastipend?

    Forsørgjarstipend ved omsorg for barn, og ekstrastipend ved nedsett funksjonsevne eller funksjonshemming blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytingar og formue. Har du hatt inntekt, trygd eller formue over grensene våre, kan heile eller deler av desse stipenda bli gjort om til lån.