Opptrapping til 11 månader med studiestøtte

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Stortinget har vedteke ein plan om å gradvis trappe opp til 11 månader med studiestøtte. Opptrappinga skal skje over fire år frå 2017 til 2020.

Det er berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning eller fagskoleutdanning som får studiestøtte i 11 månader. Du må ha vore i utdanning heile vårsemesteret for å få støtta.

Illustrasjonsbilde, opptrapping til 11 måneders studiestøtte

Dette får du

Stortinget har vedteke at du får studiestøtte i

  • 10 månader + 1 veke for undervisningsåret 2016–2017
  • 10 månader + 2 veker for undervisningsåret 2017–2018
  • 10 månader + 3 veker for undervisningsåret 2018–2019

Den siste veka for 2018-2019 får du under føresetnad av at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2019. Vidare opptrapping for 2020 vil ikkje bli avgjort før i desember 2019.  Du treng ikkje signere på ein ny avtale om støtte for å få den ekstra utbetalinga i juni, den kjem automatisk.

Disse får ikkje ein ekstra månad med studiestøtte

  • Studentar i deltidsutdanning
  • Studentar som berre tek utdanning i haustsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i vidaregåande opplæring
  • Elever og studentar som allereie får støtte om sommaren etter andre ordningar