Slik søkjer du

Sist oppdatert: 13.05.2019
Når du har fått studieplass kan du søkje om stipend og lån på Dine sider.

Søknadssfristen om utdanningsstøtte er 15. november for haustsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Når får du svar?

Dei fleste søknader om utdanningsstøtte blir behandla automatisk og du får svar i løpet av ein vyrkedag. Nokre søknader må sjåast på av ein saksbehandlar og blir lagde i ein behandlingskø.