Utdanning ved fleire lærestader samtidig

Sist oppdatert: 03.04.2019
Tek du utdanning ved to eller fleire lærestader samtidig skal du berre sende inn éin søknad.

Sjølv om du studerer ved to eller fleire lærestader, er det nok at du sender inn éin søknad. På søknaden oppgir du berre utdanninga ved den lærestaden kor du har høgast studiebelastning. Studiebelastning målast i studiepoeng, årstimar, osv. 

Dokumentasjon du må sende inn

For å få støtte også for utdanninga du tek ved den andre lærestaden, må du i tillegg sende inn:

  • Ein e-post frå Dine sider der du forklarar at du studerer ved to eller fleire lærestader og oppgir kor høg studiebelastning du har ved kvar lærestad per semester.
  • Stadfesting frå den andre lærestaden som viser perioden du skal ta utdanning og kor høg studiebelastning du har der per semester.
  • Skal du betale skolepengar til din andre lærestad, må du sende inn ei stadfesting på kor mykje du skal betale der.

Gå til søknaden

Kombinere høgare og vidaregåande utdanning

Du kan gjerne kombinere fleire høgare utdanningar, høgare utdanning og vidaregåande utdanning, eller vidaregåande utdanningar, så lenge utdanningane kvar for seg gir rett til støtte.

Dersom du skal betale skolepengar, må beløpet du skal betale per semester visast enten på sjølve søknaden eller på vedlegget til søknaden.

Minimum halv belastning

Tar du utdanning ved to eller fleire lærestader samtidig, får du støtte etter kor høg studiebelastning du har totalt. For eksempel vil éi deltidsutdanning på 10 studiepoeng og ei anna på 20 studiepoeng i høgare utdanning, til saman telje likt med ei fulltidsutdanning på 30 studiepoeng.

For å få støtte til ein kombinasjon av utdanningar, er det eit krav at du til saman har minst 50 prosent studiebelastning av fulltidsutdanning.

Maksimal støtte

Du kan maksimalt få støtte tilsvarande fulltidsutdanning, sjølv om du til saman har høgare studiebelastning enn fulltid.