Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Vilkår som må vere oppfylte før du får pengane

    Mange vil få avtalen om støtte før undervisninga har starta, og før vi veit om dei har opptak på lærestaden og rett til å gå opp til eksamen det aktuelle semesteret. Du vil ikkje få pengane før vi har kontrollert at du har opptak og eksamensrett. I tillegg sjekkar vi med skatteetaten at du eig kontoen din.

    Les meir om vilkåra for utbetaling.