Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Dette finn du i vedtaksbrevet

  I vedtaksbrevet kan du blant anna lese/sjå

  • om du har fått den støtta du har søkt om, eller om du har fått heilt eller delvis avslag på søknaden.
  • kva slags dokumentasjon vi treng frå deg, dersom Lånekassen treng opplysningar for å kunne behandle søknaden din på nytt.
  • oversikt over kva typar stipend og/eller lån du har fått dette undervisningsåret. 
  • kva for opplysningar vi har brukt for å behandle søknaden.
  • oversikt over når du får utbetalt pengane.
  • at du har plikt til å melde frå dersom det oppstår endringar i situasjonen din undervegs i utdanninga.
  • om retten til å klage på vedtaket.
  • meir detaljert oversikt over kva typar stipend/lån du har fått i dei ulike periodane i løpet av undervisningsåret.