Nettstudium

Sist oppdatert: 03.04.2019
Du kan få støtte til nettstudium ved norske lærestader

For at du skal få støtte må nettstudiet du tar

Dersom du finn utdaninga di i søknaden, er den godkjent.

Gå til søknaden.

Krav til deg

Du må som hovudregel vere norsk statsborgar og oppfylle vilkåra om tilknyting til Noreg.

Nettstudium utanfor Noreg

Du kan få eit avgrensa lån til dekking av skolepengar, men inga anna støtte, dersom du skal ta nettstudium på lærestader i Norden eller i eit anna EØS-land.