Søknad om skolepengelån til nettstudiar i eit EØS-land

Dette søker du om

I søknaden søker du om eit lån til skolepengar til utdanninga. Du kan ikkje søke om basislån, andre stipend eller lån til denne typen utdanning.

Dokumentasjon

Når du søker om lån og stipend til utdanning i utlandet for første gang, må du sende inn:

  • Vitnemål frå vidaregåande skole eller anna stadfesting som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge (berre om du skal studere utanfor Norden).
  • Endeleg opptaksbrev utan faglege vilkår frå lærestaden (unconditional offer).
  • Stadfesting frå lærestaden som viser kor mykje du skal betale i skolepengar (tuition fee).

Er du allereie student i utlandet og skal fortsette utdanninga, må du ha sendt inn skjema for Årleg kontroll for førre studieår.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innan 24 timar.

Søknaden er ikkje synleg på Dine sider med éin gong, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Gå til søknaden