Søknad om stipend og lån til vidaregåande opplæring i Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om utstyrsstipend, bortebuarstipend, reisetilskot, skolepengelån og eventuelt lån for deg over 18 år og stipend og lån til språkkurs.

Du kan også velje å søke om inntektsavhengig stipend om familien din har svak økonomi. Du får spørsmål om du vil søke om det i søknaden.

Det er eigen søknad for å søke om stipend til skolepengar.

Dokumentasjon

Vi får ikkje informasjon om deg frå skolar eller folkeregister utanfor Noreg. Du må derfor dokumentere både at du har opptak ved skolen og bustad om du er bortebuar.

Skal du betale skolepengar, må du fylle ut søknad om stipend til skolepengar og legge ved stadfesting på skolepengar frå den utanlandske skolen din.

Dersom du søker om inntektsavhengig stipend, må du også bekrefte foreldra dine si inntekt og andre familieforhold.

Du kan laste opp dokumentasjonen når du fyller ut søknaden. Har du ikkje alt klart når du skal søke, kan noko ettersendast.

Behandlingstid

Saka blir behandla av ein saksbehandlar, så du må rekne med litt tid før du får svar.

Søknaden er ikkje synleg på Dine sider med éin gong, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du og informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Årets søknad
2021-2022

No kan søke om stipend og eventuelt lån for studieåret 2020-21.

Søknadsfrist er 15. november for haustsemesteret, og 15. mars for vårsemesteret.