Søknad om stipend og lån til grunnskoleopplæring – med ungdomsrett

Du bruker den vanlege søknaden

Du bruker den same søknaden som dei som søker om stipend til vidaregåande skole med ungdomsrett. Det er altså ikkje ein eigen søknad for grunnskole.

Du bruker også denne søknaden om du skal søke om flyktningstipend.

Samtykke

I søknaden blir du spurd om å samtykke til at vi hentar informasjon frå Vigo. Dersom du samtykker, hentar vi informasjon om kva skole og utdanningsprogram du skal ta. Dersom du ikkje samtykker, må du velje utdanningsprogram og skole frå ei liste.

Dokumentasjon dersom du er flyktning

Får du introduksjonsstønad i perioden du søker om støtte for?

Då må du sende inn kopi av vedtaket frå kommunen eller Nav som viser perioden du får introduksjonsstønad

Har du avslutta introduksjonsprogrammet?

Då må du sende inn stadfesting frå kommunen eller Nav som viser kva for dato du fullførte introduksjonsprogrammet.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innan 24 timar.

Søknaden er ikkje synleg på Dine sider med éin gong, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Årets søknad
2022–2023

No kan søke om stipend og eventuelt lån for studieåret 2022–2023.

Søknadsfrist er 15. november for haustsemesteret, og 15. mars for vårsemesteret.