Søknad om stipend og lån for lærlingar med ungdomsrett

Dette søker du om

I søknaden søker du om utstyrsstipend. Dette stipendet får alle som tar vidaregåande skole. Du søker også om bortebuarstipend og reisestipend dersom du bur borte, og barnestipend dersom du har barn.

Du kan også velje å søke om inntektsavhengig stipend. Du får spørsmål om du vil søke om det i søknaden.

Dersom du skal søke om skolepengelån eller lån når du er over 18 år, brukar du og denne søknaden.

Du må ha godkjent lærekontrakt

For at lærekontrakten din skal vere godkjent må den bli godkjent både av arbeidsgivaren din, og av fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Når kontrakten din er registrert som godkjent hos Vigo gir dei beskjed til oss, og du kan søke. Dette kan ta litt tid.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innan 24 timar.

Søknaden er ikkje synleg på Dine sider med éin gong, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Årets søknad
2021-2022

No kan du søke om lån og stipend for studieåret 2021–2022.

Søknadsfristen er 30. juni 2022, eller innan lærekontrakten er avslutta hvis det er før 30. juni 2022.