Utstyrsstipend VG3

Gjeld berre for deg som tar VG2 eller VG3 skoleåret 2020–2021.

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du treng av utstyr til den utdanninga du tar.

1 096 kroner dersom du tar eitt av desse utdanningsprogramma:

 • studiespesialisering
 • påbygging til generell studiekompetanse IKT-servicefag
 • medium og kommunikasjon
 • musikk, dans og drama, unntatt programområde dans
 • service og samferdsel, unntatt programområde transport og logistikk
 • teknologi og industrifag, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag
 • design, handverk/medieproduksjon, programområde medieproduksjon

1 648 kroner dersom du tar eitt av desse utdanningsprogramma:

 • kunst, design og arkitektur
 • helse- og oppvekstfag, inklusiv aktivitør
 • naturbruk, programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3

2 657 kroner dersom du tar eitt av desse utdanningsprogramma:

 • studiespesialisering med toppidrett
 • elektro og datateknologi
 • teknologi og industrifag, unntatt programområde kjemiprosess- og laboratoriefag
 • design, handverk/medieproduksjon, unntatt programområde frisør og medieproduksjon
 • service og samferdsel, programområde transport og logistikk

4 513 kroner dersom du tar eitt av desse utdanningsprogramma:

 • restaurant- og matfag
 • musikk, dans og drama, programområde dans
 • bygg- og anleggsteknikk
 • naturbruk, unntatt programområdene landbruk og studieforberedande for Vg3
 • idrettsfag
 • design, håndverk/medieproduksjon, programområde frisør
Tilbake til hovudsida for videregåande skole

Aktuelt regelverk