Grunnskoleopplæring

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 27.08.2020
Skal du søke støtte til grunnskoleopplæring, må du velje mellom to ulike søknader. Dersom du er usikker på kva søknad du skal velje, må du ta kontakt med skolen din.

Du som ikkje har ungdomsrett

Dersom du ikkje har gjennomførd grunnskolen, skal du bruke søknad for "høgare og anna utdanning"

Gå til søknad for høgare og anna utdanning for 2020-2021.

Du som har ungdomsrett

Dersom du treng meir grunnskoleopplæring for å kunne fullføre vidaregåande opplæring og har ungdomsrett*, kan du få støtte frå Lånekassen. Du skal bruke søknad for "vidaregåande opplæring".

Gå til søknad for vidaregåande opplæring for  2020-2021.

*Ungdomsrett
Ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarande opplæring, har lovfesta rett til vidaregåande opplæring. Ungdomsretten gjeld ut skoleåret som begynner det året du fyller 24 år. Les meir om ungdomsrett på vilbli.no.