Lærling

Sist oppdatert: 03.12.2019
Du kan søkje om stipend når du har ein lærekontrakt, men på grunn av sammenslåing av fylke er det i en periode avgrensa kven som kan søkje.

Er du lærling i eit fylke som skal slåast saman?

Skal du vere lærling i eitt av fylka som blir slått saman, må du vente til byrjinga av januar med å søkje om stipend og lån. Vi forstår at dette er lenge å vente med å søkje, og vi beklagar ulempene dette gir deg.

Lærling med ungdomsrett

Du kan ikkje søkje før lærekontrakten din er godkjent, både av arbeidsgivaren din og av fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Gå til søknaden

Lærling uten ungdomsrett

Dersom du ikkje har ungdomsrett, kan du få støtte etter dei same reglane som studentar i høgare utdanning.

Gå til søknaden