Lærling

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 29.05.2018
Du kan søkje om stipend når du har ein lærekontrakt.

Lærling med ungdomsrett

Du kan ikkje søkje før lærekontrakten din er godkjent, både av arbeidsgivaren din og av fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Gå til søknaden

Lærlingar kan søkje om stipend for 2017–2018 fram til 30. juni. Søknaden finner du her.

Lærling uten ungdomsrett

Dersom du ikkje har ungdomsrett, kan du få støtte etter dei same reglane som studentar i høgare utdanning.

Gå til søknaden

Frem til 30. juni 2018 kan du framleis søkje om støtte for undervisningsåret 2017–2018. Søknaden finner du her.