Lærling

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 01.07.2020
Du kan søkje om stipend når du har ein lærekontrakt.

Lærling med ungdomsrett

Du kan ikkje søkje før lærekontrakten din er godkjent, både av arbeidsgivaren din og av fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Gå til søknaden

Lærling uten ungdomsrett

Dersom du ikkje har ungdomsrett, kan du få støtte etter dei same reglane som studentar i høgare utdanning.

Gå til søknaden