Lærling

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 18.03.2018
Du kan søkje om stipend når du har ein godkjent lærekontrakt.

Det er ikkje mogeleg å søkje om støtte for undervisningsåret 2018-2019 enno. Søknaden opnar i slutten av april.

Du kan likevel søkje om støtte for undervisningsåret 2017-2018 fram til 30. juni.

Lærling med ungdomsrett

Du kan ikkje søkje før lærekontrakten din er godkjent For at lærekontrakten din skal vere godkjent må den godkjennast både av arbeidsgivaren din, og av fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Gå til søknaden

Lærling utan ungdomsrett

Dersom du ikkje har ungdomsrett, kan du få støtte etter dei same reglane som studentar i høgare utdanning.

Gå til søknaden