Sommarkurs

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 17.09.2020
Søknaden om støtte må ha kome inn til oss før kurset er avslutta, og seinast 15. august 2021.

Søknadsfristen for sommaren 2020 var 15. august.

Søknaden som gjeld sommarkurs du skal ta sommaren 2021 er ikkje tilgjengeleg enno.

Støtte til studium som ikkje er ein godkjent sommarkurs

Dersom du ikkje finn sommarkurset ditt i søknaden, må du sende oss eit brev med søknad. Legg ved dokumentasjon frå lærestaden din som viser at undervisninga er fastsette i utdanningsprogrammet ditt, eller at du sparer inn på normert studietid.

Les meir om korleis du søkjer stipend og lån til sommarkurs som ikkje er godkjente.