Vidaregåande opplæring

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 04.08.2020
Når du har fått skoleplass og takka ja til den i Vigo, kan du søke om stipend.

Søknaden for undervisningsåret 2020–2021 har opna. Etter du har søkt, kan du følgje søknaden på Dine sider. Du må vente med å søke om stipend til du har fått skoleplass og takka ja til den. På vilbli.no kan du sjå når fylket ditt har opptak.

Under 18 år?

Be foreldra dine opprette ein digital postkasse på Noreg.no før du søker om stipend og lån. Då kan dei signere for stipendet ditt elektronisk.

Les meir om at foreldre må signere avtalen om støtte for elevar under 18 år.

Bur du heime i starten av semesteret på grunn av koronasituasjonen?

Alle elevar og studentar som har fått støtte som bortebuarar, men som måtte flytte heim til foreldra sine på grunn av koronasituasjonen, blir rekna som bortebuarar resten av våren 2020. Desse unntaksreglane blir vidareførte hausten 2020.

Gå til søknaden

Har du ikkje ungdomsrett? Da skal du bruke denne søknaden.