Heil grad i utlandet - høgare utdanning

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 09.06.2020
Når du har endeleg opptak frå lærestaden din kan du søke om stipend og lån frå Lånekassen.

Skal du studere i utlandet for første gong?

Dersom du skal søke om lån og stipend til utdanning i utlandet for første gang, bør du vente med å søke til du har følgande dokumentasjon til søknaden din:

  • endeleg opptaksbrev som viser kva for utdanning du skal ta
  • stadfesting som viser kor mykje du skal betale i skolepengar og i kva for valuta
  • endeleg vitnemål frå vidaregåande skole eller annan dokumentasjon som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse i Noreg

Vi kan ikkje behandle søknaden din om lån og stipend før du har sendt denne dokumentasjonen til oss. Det er derfor best å vente med å søke til du har denne dokumentasjonen. Du kan lese meir om kva for dokumentasjon vi godtar her.

Er du allereie utanlandsstudent?

Dersom du allereie studerer i utlandet og skal søke om lån og stipend til den same utdanninga som du har fått støtte til før, kan du søke om lån og stipend no. Dersom du ikkje har sendt inn dokumentasjon om årleg kontroll for 2019-2020, må du gjere det. Les meir om årlig kontroll her.

Bur du heime i starten av haustsemesteret på grunn av koronapandemien?

Alle elevar og studentar som har fått støtte som bortebuarar, men som måtte flytte heim til foreldra sine på grunn av koronapandemien, blir rekna som bortebuarar resten av våren 2020. Desse unntaksreglane blir vidareførte hausten 2020.

Dersom du skal studere i utlandet og ikkje kan opphalde deg på lærestaden ved studiestart på grunn av koronasituasjonen, skal du derfor likevel svare ja på følgande spørsmål i søknaden: «Skal du opphalde deg på studiestaden og følge undervisninga?».

Gå til søknaden