Vidaregåande opplæring i utlandet

Sist oppdatert: 03.06.2019
Du må leggje ved dokumentasjon når du søkjer.

Skal du gå på vidaregåande i utlandet, må du leggje ved dokumentasjon som viser

  • Kva du har teke av vidaregåaende opplæring frå før.
  • Kva opplæring du planlegg å ta i utlandet.
  • At utdanninga er på fulltid.

Dersom du skal betale skolepengar, må du leggje ved eit P-skjema.

Skal du gå på ein skole utanfor Norden, må du også dokumentere kvifor du må ta vidaregåaende opplæring i utlandet.

Du kan følgje søknaden din på Dine sider.

Gå til søknaden