Brexit

Sist oppdatert: 30.10.2019
Etter planen skal Storbritannia gå ut av EU senest 31. januar 2020. Frå den dagen dei går ut av EU vil dei ikkje lenger bli behandla som EU-medlem eller part i EØS-avtala. Kva for konsekvensar kan det få for norske studentar i Storbritannia?

At Storbritannia går ut av EU vil få konsekvensar for Noreg, fordi vårt forhold til Storbritannia i stor grad blir regulert av EØS-avtala og andre avtalar som Noreg har med EU.

Fordi det er mykje som framleis er uavklart, viser vi til denne sida på regjeringen.no: Spørsmål og svar om Brexit

Sjå også informasjonen som Ansa gir på sine nettsider.