Brexit

Sist oppdatert: 31.01.2020
Storbritannia trer ut av EU 31. januar 2020. Kva for konsekvensar vil det få for utdanningsstøtta til norske studentar i Storbritannia og britiske studentar i Noreg?

Det meste blir som før etter brexit 31. januar 2020. Det er semje om ein overgangsperiode ut 2020, og i denne perioden skal Storbritannia bli behandla som om de framleis var medlem av EU og EØS.

Studentar i Storbritannia 

Norske studentar som er på utveksling no, eller som planlegg utveksling i Storbritannia i 2020, kan få støtte etter dei reglane som var gjeldande før brexit 31.1.2020.  

Gradsstudentar, altså dei som tek ein heil grad i Storbritannia, og deira rett til utdanningsstøtte frå Noreg, blir ikkje påverka av brexit. Ifølgje britiske myndigheiter vil norske studentar få opphaldsløyve og moglegheit til å søkje studentvisum. Etter kvart kan det kome nye immigrasjonsreglar.  

Les meir på den norske regjeringa sine sider om Brexit.

Statsborgarar frå Storbritannia

Britiske studentar som før brexit hadde rett til utdanningsstøtte frå Lånekassen etter EØS-reglane, vil få støtte til å fullføre ei påbegynt utdanning.  

Statsborgarar frå Storbritannia som kjem til Noreg etter at overgangsperioden er over, vil kunne søkje støtte på de same vilkåra som borgarar frå alle andre land utanfor EU/EØS.  

Les meir om konsekvensane for britiske borgarar i Noreg.