Kurs som varer under fire veker

Sist oppdatert: 14.03.2018
Det blir gjort unntak på kravet om varighet på minst fire veker ved nokre lærestader.

Delstudier må vare i minst fire veker, med unntak for kurs ved dei norske studiesentrene i York, Kiel, Caen og St. Petersburg, og dei norske institutta i Aten og Roma. Dersom du tek delstudium ved eit av desse stadene kan du få

  • basisstøtte (stipend og lån) som om du studerer i Noreg
  • reiselån til én reise tur-retur
  • lån til skolepenger

Andre opphold som er kortare enn fire veker, blir rekna som studieturer og gjer ikkje rett til ekstra støtte.