Støtte frå andre

Sist oppdatert: 03.04.2019
Hvis du får støtte frå andre til å dekke skolepengar, blir skolepengestøtta frå Lånekassen redusert.

Dersom du får støtte frå andre som er øyremerkt til dekning av skolepengar (legat, stipend o.l.), blir skolepengestøtta frå Lånekassen redusert tilsvarande. Du får berre støtte til skolepengar du faktisk må betale sjølv.

Støtte frå andre som skal dekke utgifter til språkkurs blir trekt frå beløpet som kan bli gitt i språkstipend.