Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Helserettar for studentar i utlandet

  Folketrygda har fleire ordningar for norske statsborgarar som studerer i utlandet, avhengig av kva land du skal studere i, og kor lenge du skal studere.

  Som student i utlandet vil du automatisk behalde medlemskapen i folketrygda dersom du er

  • norsk statsborgar eller statsborgar i eit EØS-land og
  • får lån og stipend frå Lånekassen

  Det er Helfo som har ansvaret for å informere om kva helsetenester du kan få stønad til som student i utlandet. Helfo kan du kontakte på telefon 800 43 573/+47 23 3270 30, eller på e-post .

  Dersom du ikkje får støtte frå Lånekassen, eller har spørsmål om medlemskap i folketrygda, må du kontakte Nav for hjelp.

  Student innanfor EU/EØS?

  Her kan du lese meir om helserettar som student innenfor EU/EØS.

  Student utanfor EU/EØS?

  Her kan du lese meir om helserettar som student utenfor EU/EØS.

  Ikkje norsk statsborgar eller EØS-borgar

  Dersom du er statsborgar frå eit land utanfor EU/EØS-området og skal studere i utlandet, må du melde frå til Nav Internasjonalt for å få avklart medlemskapen i folketrygda.