Basisstøtte

Sist oppdatert: 03.04.2019
Du kan få opp til 121 220 kroner i basisstøtte. Basisstøtta er lik for alle som tek høgare utdanning.
Støttebeløp Kan bli gjort om til stipend
Basisstøtte for eit undervisningsår
121 220 kroner 48 488 kroner
Basisstøtte for haustsemesteret
(fem månader)
55 100 kroner 22 040 kroner
Basisstøtte for vårsemesteret
(fem månader og tre veker)*
66 120 kroner 26 448 kroner

*Opptrapping til 11 månader med studiestøtte

Stortinget har vedteke ein plan for å trappe opp utdanningsstøtta gradvis frå 10 til 11 månader. Det skjer over fire år, frå 2017 til 2020. For våren 2020 blir støtta trappa opp med fire veker. Den siste av dei fire vekene blir gitt under føresetnad av at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2020.

Opptrappinga til 11 månader støtte gjeld berre fulltidsstudentar som tek høgare utdanning og fagskole, og som er i utdanning heile vårsemesteret.

Omgjering av lån til stipend

Inntil 40 prosent av basisstøtta kan bli gjort om til stipend. Du må sjølv sende inn vitnemål som viser at du har bestått utdanninga di for at vi skal gjere om ein del av lånet ditt til stipend.

Gå til søknaden