Basislån

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 16.06.2020
Du kan få opp til 123 519 kroner i basislån for studieåret 2020-2021. Basislånet er likt for alle som tar høgare utdanning.
Støttebeløp       
Kan bli gjort om til stipend
Basislån for eit undervisningsår
123 519 kroner 49 408 kroner
Basislån for haustsemesteret
(fem månader)
56 145 kroner
22 458 kroner
Basislån for vårsemesteret
(seks månader)*
67 014 kroner 26 950 kroner

*11 månader med studiestøtte

11 månader støtte gjeld berre fulltidsstudentar som tar høgare utdanning og fagskole, og som er i utdanning heile vårsemesteret.

Omgjering av lån til stipend

Inntil 40 prosent av basislånet kan bli gjort om til stipend. Du må sjølv sende inn vitnemål som viser at du har bestått utdanninga di for at vi skal gjere om ein del av lånet ditt til stipend.

Gå til søknaden