Skolepengar - Norden

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Innanfor Norden kan du få låne 66 604 kroner per år til å dekke skolepengar.

Støtte til skolepengar innanfor Norden blir berre gitt som lån. For skoleåret 2020-2021 kan du få låne maksimalt 66 604 kroner til å dekke skolepengar.

Du får berre støtte til skolepengar som du faktisk betalar. Du kan ikkje få lån til skolepengar dersom skolepengar er dekka av andre. Skolepengestøtta blir gitt for den fastsette tida (normert studietid) som er sett for å gjennomføre eit studium.