Tilleggsstipend

Sist oppdatert: 15.10.2019
Lånekassen kan gi tilleggsstipend til utdanning ved utvalde lærestader med særleg høge skolepengar, dersom skolepengane er høgare enn 133 752 kroner.

Ved desse lærestadene kan vi gje tilleggsstipendet innanfor normert studietid til bachelor-, master- og PhD-grad. For å få dette tilleggstipendet må skolepengane for eitt år vere høgare enn det som Lånekassen gir i støtte til skolepengar.

For undervisningsåret 2019-2020 utgjer tilleggsstipendet maksimalt 72 320 kroner. Du kan få tilleggsstipend dersom skolepengane er høgare enn 133 752 kroner og lærestaden er omfatta av ordninga. 

Lista over lærestader som blir omfatta av ordninga med tilleggsstipend blir revidert kvart år. Startar du på ei utdanning i undervisningsåret 2019-2020, må lærestaden din vere på lista nedanfor, for at du skal ha rett til tilleggsstipend.

Kriterium for vurdering av lærestadene

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) publiserer lista over lærestader som gir rett til tilleggsstipend. Vurderinga av kva lærestader som gir rett til tilleggsstipend baserer seg på to ulike internasjonale rangeringar av forskingsuniversitet. Meir informasjon om vurderinga finn du på Diku sine nettsider. Lista for 2020-2021 finn du her.

Ingen eigen søknad

Du treng ikkje å sende inn ein eigen søknad om tilleggsstipend. Dersom du har rett til utdanningsstøtte, har fått opptak ved ein lærestad som er omfatta av ordninga og betalar meir enn 133 752 kroner i skolepengar per år, vil du få stipendet.

Undervisningsår kortare enn seks månader

Det kan bli gitt opptil 36 160 kroner i tilleggsstipend dersom undervisningsåret er kortare enn seks månader.

Delstudium

Du kan også få tilleggsstipend etter dei same kriteria dersom du tek eit delstudium, det vil seie utdanning i utlandet som er ein godkjend del av ei utdanning som du har begynt på i Noreg.

Liste over lærestader som gir rett til tilleggsstipend i 2019–2020

Australia
Belgia
Canada
Frankrike
Irland
Japan
Kina inkludert Hong Kong
Nederland
Russland
Singapore
Storbritannia
Sveits
Sør-Korea
Taiwan
Tyskland
USA
Østerrike

Australia

 • Australian National University
 • Monash University
 • University of Adelaide
 • University of Melbourne
 • University of New South Wales
 • University of Queensland
 • University of Sydney
 • University of Western Australia

Belgia

 • Catholic University of Louvain
 • Ghent University
 • KU Leuven

Canada

 • McGill University
 • McMaster University
 • University of Alberta
 • University of British Columbia
 • University of Montreal
 • University of Toronto

Frankrike

 • Ecole Normale Superieure - Paris
 • Sorbonne University
 • Paris-Sud University

Irland

 • Trinity College Dublin

Japan

 • Kyoto University
 • University of Tokyo

Kina inkludert Hong Kong

 • Fudan University
 • Peking University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Tsinghua University 
 • University of Science and Technology of China 
 • Zhejiang University
 • Chinese University of Hong Kong
 • Hong Kong University of Science and Technology
 • University of Hong Kong

Nederland

 • Delft University of Technology 
 • Erasmus University Rotterdam 
 • Leiden University
 • Radboud University Nijmegen
 • University of Amsterdam
 • University of Groningen
 • Wageningen University
 • Utrecht University
 • VU Universiteit Amsterdam

Russland

 • Lomonosov Moscow State University

Singapore

 • Nanyang Technological University
 • National University of Singapore

Storbritannia

 • Cardiff University 
 • Imperial College London
 • King’s College London 
 • London School of Economics and Political Science
 • Queen Mary University of London
 • University College London
 • University of Birmingham
 • University of Bristol
 • University of Cambridge
 • University of Edinburgh
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Leeds
 • University of Liverpool
 • University of Manchester
 • University of Nottingham
 • University of Oxford
 • University of Sheffield
 • University of Southampton
 • University of Warwick

Sveits

 • Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPLF)
 • Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)
 • University of Basel
 • University of Bern
 • University of Geneva
 • University of Zurich

Sør-Korea

 • Seoul National University
 • Sungkyunkwan University (SKKU)

Taiwan

 • National Taiwan University

Tyskland

 • Heidelberg University
 • RWTH Aachen University
 • Technical University of Munich
 • TU Dresden
 • University of Bonn
 • University of Freiburg
 • University of Göttingen
 • University of Hamburg
 • University of Munich (LMU)
 • University of Tübingen
 • University of Würzburg

USA

 • Arizona State University
 • Boston University
 • Brown University
 • California Institute of Technology
 • Carnegie Mellon University
 • Case Western Reserve University
 • Columbia University 
 • Cornell University
 • Dartmouth College
 • Duke University
 • Emory University
 • Georgia Institute of Technology
 • Harvard University
 • Indiana University Bloomington
 • Johns Hopkins University
 • Massachusetts Institute of Technology
 • Michigan State University
 • New York University
 • Northwestern University
 • Ohio State University - Columbus
 • Pennsylvania State University - University Park
 • Princeton University
 • Purdue University - West Lafayette
 • Rice University
 • Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick
 • Stanford University
 • Texas A&M University
 • Tufts University
 • University of Arizona
 • University of California, Berkeley
 • University of California, Davis
 • University of California, Irvine
 • University of California, Los Angeles
 • University of California, San Diego
 • University of California, Santa Barbara
 • University of California, Santa Cruz
 • University of Chicago
 • University of Colorado at Boulder
 • University of Florida
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • University of Maryland, College Park
 • University of Michigan-Ann Arbor
 • University of Minnesota Twin Cities
 • University of North Carolina at Chapel Hill
 • University of Pennsylvania
 • University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus
 • University of Rochester
 • University of Southern California
 • University of Texas at Austin
 • University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas
 • University of Virginia
 • University of Washington
 • University of Wisconsin-Madison
 • Vanderbilt University
 • Washington University in St Louis
 • Yale University

Østerrike

 • University of Vienna

Kva skjer når lærestaden min ikkje er på tilleggsstipendslista lenger?

Dersom lærestaden din var på tilleggsstipendslista då du begynte på studiet, har du framleis rett til tilleggsstipend i normert tid for utdanninga.

Tilleggsstipendet blir jamleg revidert

Det er Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) som vurderer kva lærestader som skal stå på lista for tilleggsstipend.

Forskriftene for tilleggsstipendet blir gitte av Kunnskapsdepartementet, og blir årleg revidert. Tilleggsstipendslista ovanfor gjeld for søkjarar som startar på ei utdanning i undervisningsåret 2019-2020. Dersom du planlegg å starte på ei utdanning i undervisningsåret 2020-2021, må du vente til oktober 2019 før den neste tilleggsstipendslista blir publisert - først då vil du kunne vite om du har rett til tilleggsstipend.

Dei andre vilkåra for stipendet kan også bli endra i framtida. Studentar som har fått stipendet, kan normalt rekne med å behalde stipendet i normert studietid, sjølv om lærestaden fell ut av ordninga med tilleggsstipend.