Eksempel på kor mykje du kan få

Sist oppdatert: 03.04.2019
På denne sida kan du sjå eksempel på kor mykje du kan få i støtte til utdanning i utlandet utanfor Norden.

Du kan også bruke støttekalkulatoren for å finne ut kor mykje du kan få i støtte.

Støtteordningar

Tabellen inneheld maksimale beløp, for eksempel vil kor mykje skolepengestøtte du kan få vere avhengig av kor mykje du faktisk skal betale.

Type støtte Maksimalt beløp,
heile undervisningsåret

Basisstøtte
121 220 kr Pengar å bu og leve for. Blir utbetalt som lån, men inntil 40 prosent kan bli omgjort til stipend.
Vanleg skolepengestøtte
133 752 kr Stipend og lån til dekking av skolepengar.
Tilleggslån til dekking av skolepengar
103 632 kr Lån. Kan ikkje gjerast om til stipend.
Tilleggsstipend til dekking av skolepengar ved utvalde universitet
72 320 kr Blir utbetalt som stipend.
Sum  430 924 kr
Reisestøtte:

Reisestøtte blir utbetalt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån.
Europa 5 016 kr
Afrika 20 604 kr

Asia 17 212 kr

Nord- og Mellom-Amerika 18 704 kr

Sør-Amerika 23 948 kr

Oseania 27 288 kr

Språkstipend
21 751 kr Blir utbetalt som stipend

Om tala

  • Alle tala i tabellane er makssum oppgitt i norske kroner, og gjeld eit vanleg undervisningsår.
  • Stipenddelen av basisstøtta blir ikkje bestemt før vi har fått likningstall frå skatteetaten året etter at du mottok støtta.
  • Stipenddelen er avhengig av at du har bestått eksamen, at du har inntekt og formue under dei fastsette grensene, og at du ikkje bur saman med foreldra dine under utdanninga.
  • Skolepengestøtta blir utbetalt delvis som stipend og delvis som lån. Skolepengelånet blir ikkje omgjort til stipend ved bestått utdanning.
  • Forsørgarstipend til deg som har barn er ikkje tatt med i oversikta.