Førebels erklæring om retten til støtte

Sist oppdatert: 16.05.2019
Ei førebels erklæring om retten til støtte kan fungere som mellombels dokumentasjon på at du kan få støtte frå Lånekassen når du søkjer opptak til studium i utlandet.

Treng du dokumentasjon på at du kan få støtte frå Lånekassen for å søkje om opptak til studium i utlandet, eller for å få visum? Då kan du bruke ei førebels erklæring om retten til støtte frå oss.

Hugs at du må sende ein søknad om støtte på Dine sider når du har bestemt deg for lærestad. Førebels erklæring om retten til støtte kan ikkje erstatte ein søknad. Legg ved relevant dokumentasjon når du søkjer.

Last ned førebels erklæring

Gyldig i heile verda

Det er spesielt studentar i USA og Canada som treng ei førebels erklæring, men den kan brukast i heile verda.

Dette kan du bruke erklæringa til

Du kan bruke erklæringa for eksempel når:

  • du søkjer om opptak i utlandet
  • du søkjer om visum
  • du skal skaffe deg bustad dersom utleigar ønskjer finansiell oversikt
  • lærestaden etterlyser betaling av skolepengar, men søknaden din ikkje er ferdigbehandla.

Dokumentet er berre mellombels

Den førebelse erklæringa er ei generell berekning av kor mykje du kan få i støtte frå Lånekassen for eitt heilt undervisningsår dersom du har vald ei godkjent utdanning og du oppfyller alle vilkåra for støtte.

Forhold som kan gjere at du ikkje vil få støtte