Nettstudier i andre EØS-land

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Skal du ta nettstudium i eit anna EØS-land, kan du få lån til å betale skolepengar.

Du kan få lån til å betale skolepengar til utdanning som berre går føre seg på nett ved ein lærestad i eit anna EØS-land. Utdanninga må tilsvare utdanning på minimum bachelornivå i Noreg. 

Kor mykje kan du få?

Til utdannin som berre går føre seg på nett i andre EØS-land enn Noreg, får du berre lån til skolepengar. Du kan få inntil 66 604 kroner per undervisningsår i skolepengelån. Studerer du på deltid får du støtte etter kor mange studiepoeng du tar. Du får berre det beløpet du faktisk betalar i skolepengar. Du kan ikkje få lån til skolepengar dersom desse er dekte av andre.

Du får ikkje støtte til bu- og leveutgifter eller reisestøtte.

Krav til utdanninga

  • Utdanninga må gi generell godkjenning av NOKUT som likestilt med utdanning på bachelor-, master eller Ph.D-nivå i Noreg
  • Utdanninga må berre gå føre seg på nett. Samlingsbaserte studier gir ikkje rett til støtte frå Lånekassen

Krav til deg

Krav til dokumentasjon

  • Vitnemål frå vidaregåande skole eller anna stadfesting som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse i Noreg
  • Endeleg opptaksbrev utan faglege vilkår frå lærestaden. Brevet må vise kva utdanning du skal ta, og omfanget av utdanninga (kor mange ECTS/studiepoeng du skal ta per semester)
  • Stadfesting som viser kor mykje du skal betale i skolepengar