Lengre språkkurs

Sist oppdatert: 07.05.2019
Lånekassen kan gi deg støtte til kurs i språk- og samfunnsfag i inntil eitt år.

Med eittårig språkkurs vil du kunne få så gode språk- og kulturkunnskapar at du kan studere på språket til landet når du er ferdig. Støtteordninga blir kalla språkleg tilrettelegging.

Du kan få støtte dersom du planlegg å begynne på høgare utdanning i utlandet som gir rett til støtte frå Lånekassen etter du har fullført språkkurset. Du får ikkje støtte til kurs i engelsk.

Dette kan du få i støtte

Du kan få 11 020 kr i månaden til å leve og bu for. Dette blir kalla basisstøtte, og inntil 40 prosent av det blir gjort om til stipend dersom du består kurset. I tillegg kan du få reisestøtte til to tur-retur reiser i avhengig av kvar i verda du studerer. Må du betale for språkkurset, kan du få inntil 133 752 kr i støtte til skolepengar.

Krav for å få støtte

1) Kurset må vere på eit universitet eller ein offentleg språkskole
Kurset må som hovudregel bli tatt ved eit universitet, men finn du ikkje eit universitet som tilbyr språkkurs, kan vi gi støtte til kurs ved språkskolar. Språkskolen må då vere offentleg godkjent i studielandet. Språkkurset må avsluttast med ein eksamen som tel ved opptak til høgare utdanning.

2) Kurset må vere på fulltid
Du kan få støtte til kurs med ei lengd frå tre til 12 månader. Kurset må vere på fulltid, med minimum 15 undervisningstimar per veke. 

3) Du planlegg å ta ei gradsutdanning
For å få støtte må du planlegge høgare utdanning som gir rett til støtte frå Lånekassen i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du treng ikkje å få opptak enda. Det er nok med ei eigenerklæring frå deg som viser kva utdanning du planlegg etter språkkurset. Det er eit punkt i nettsøknaden der du legg inn kor du skal studere etterpå.

4) Du må ha generell studiekompetanse i Noreg
For å få støtte til høgare utdanning utanfor Norden seinare, må du ha generell studiekompetanse i Noreg. Derfor må du oppfylle dette vilkåret før du kan få støtte til lengre språkkurs.

Slik søker du om støtte

Du søkjer om støtte på Dine sider og legg ved dokumentasjon som viser:

 • At du er teke opp på kurset
 • Start- og sluttdato for kurset
 • Kor mange undervisningstimar kurset har per veke
 • Kva eksamen du skal avslutte kurset med
 • Kor mykje du eventuelt skal betale i skolepengar. Dokumentasjonen må komme frå lærestaden.
 • At du har generell studiekompetanse i Noreg.

Omgjering av lån til stipend

For at vi skal kunne gjere om inntil 40 prosent av basisstøtta di til stipend, må du sende oss ein kopi av kursbevis/vitnemål når du er ferdig med språkkurset.

Eksempel på alternative kurs, dersom du ikkje finn kurs på eit universitet

Tyskland

I Tyskland kan du ta språkleg tilrettelegging ved Goethe Institut eller andre skolar som er godkjente eksamenssentera for TestDaF.

Du må avslutte opplæringa med ein av desse språktestane:

 •     GDS (Grosses Deutsches Sprachdiplom)  
 •     DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochshulzugang)
 •     TestDaF (Test Deutsch avlen sine Fremdsprache)

Italia

Du må gå på ein offentleg godkjent språkskole.

Du må avslutte opplæringa med ein av desse språktestane:

 • CILS (Certificaziones di Italiano come lingua straniera)
 • CELI (Certificato di lingua italiana)
 • PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Spania

I Spania må språkskolen vere godkjent av Instituto Cervantes.

Du må avslutte opplæringa med ein av desse språktestane:

 • DELE (Diplomas de Español como lengua extranjera)
 • Selectividad 

Frankrike

I Frankrike kan du ta språkleg tilrettelegging ved Alliance française, eller ved andre eksamenssentera for DELF og DALF som er godkjente av CIEP (Centre international d`etudes pédagogiques) eller FLE (Français langue étrangère).

Du må avslutte opplæringa med ein av desse språktestane:

 • DELF (Diplôme d`etudes en langue française)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française)