Kortare utvekslingsopphald på vidaregåande

Gjeld deg som tar vidaregåande opplæring og har ungdomsrett.

Du kan få stipend og lån til utveksling som er del av samarbeidsprogram mellom ein norsk og ein utanlandsk skole.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling (Diku) som godkjenner desse samarbeidsprogramma. Se liste over godkjente utvekslingsprogrammer for lån og stipend  fra Lånekassen.

Du kan få stipend og du kan også velge å søke om lån.

Slik søker du

Du bruker den same søknaden som for vanleg vidaregåande opplæring i Noreg.

Når denne er sendt inn må du sende inn dokumentasjon på Dine sider. Finn sist innsendte søknad på Dine sider og klikk på Send dokumentasjon. Dersom du har dokumentasjon klar når du søker første gong, kan du laste den opp i søknaden.  Dersom du allereie har søkt må du sende inn dokumentasjon på Dine sider. Finn sist innsendte søknad på Dine sider og klikk på Send dokumentasjon.

Gå til søknaden for å sjå kva slags dokumentasjon vi treng.

Sjå dokumentasjonskrav i søknaden

Relevant regelverk