Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Trygd og pensjon

  Grunnstipend og forsørgjarstipend blir redusert dersom du har trygd eller pensjon.

  Har du trygd eller pensjonsytingar i søknadsperioden, blir det trekt 60 øre av stipendet for kvar krone du tener. Du blir først trekt i grunnstipendet, deretter i eit eventuelt forsørgjarstipend.

  Dersom inntekta di varierer, blir gjennomsnittleg månadsinntekt per semester brukt.

  Mottek du trygd/pensjon, må du legge ved kopi av pensjons-/trygdevedtaket ditt. Du må føre opp gjennomsnittleg brutto støtte per månad dersom du får f.eks.:

  • stønad som einsleg forsørgjar
  • AAP
  • utdanningsstønad frå folketrygda
  • annan pensjon/trygd
  • sjukepengar
  • introduksjonsstønad

  Forsørgjer du barn, må du ta med eventuelle ytingar til dei. Barnetrygd, kontantstøtte, grunn- og hjelpestønad skal du ikkje ta med.