Vidaregåande på deltid

Sist oppdatert: 03.04.2019
Alle elevar i vidaregåande med ungdomsrett får fulltidsstøtte, uavhengig av kor stor studiebelastninga er.

Er du elev i vanleg vidaregåande eller lærling med ungdomsrett, får du fulltidsstøtte sjølv om du ikkje har full studiebelastning.