Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Så mykje kan du få

  Utanfor Norden kan du få

  • grunnstipend på inntil 3 282 kroner per månad
  • lån for elevar over 18 år på inntil 3 261 kroner per månad
  • bustipend på 4 517 kroner per månad. Du kan ikkje få bustipend dersom du bur saman med foreldra/forsørgjarane dine der du går på skole
  • utstyrsstipend etter satsen for det utdanningsprogrammet du følgjer i Noreg
  • Reisestøtte

  Reisestøtte

  Tek du vidaregåande opplæring i land utanfor Norden, kan du ha rett til reisestøtte. Du treng ikkje søkje spesielt om reisestøtte, vi gir deg det du har rett til. Du får støtte til to tur-returreiser i året, dersom du får støtte til utlandsopphald heile undervisningsåret.

  Søkjarar som bur saman med ein eller begge foreldra i utlandet, får ikkje reisetilskott.

  Tilskott til reiser utanfor Norden

  Beløpa gjeld to tur-returreiser i året.

  Region

  Stipend (35 %) 

  Lån (65 %)

  Totalt reisetilskott

  Europa

  1 755,60

  3 260,40

  5 016

  Nord- og Mellom-Amerika

  6 546,40

  12 157,60

  18 704

  Oseania

  9 550,80

  17 737,20

  27 288

  Sør-Amerika

  8 381,80

  15 566,20

  23 948

  Asia

  6 024,20

  11 187,80

  17 212

  Afrika

  7 211,40

  13 392,60

  20 604

  I tillegg kan du få tilskott til to reiser tur-retur i året i Noreg. Tillegg blir gitte som 100 prosent stipend i Noreg. Det blir trekt frå ein eigendel på 790 kroner per skoleår.

  Tilskott til reiser mellom Noreg og den regionen du skal til blir gitt med 35 prosent som stipend og 65 prosent som lån.