Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Du må eige din eigen konto

    Vi kan berre setje inn pengar på ein konto du eig. På den måten kontrollerer vi at det er rett person som får pengane. Du kan endre kva konto du vil ha pengane overført til på Dine sider.

    Får du ikkje endra kontonummer på Dine sider, må du sende inn ei stadfesting til oss frå banken, med nummer til ein konto du eig, før pengane kan overførast. Du bruker Skjema for opplysningar om kontonummer (pdf) til dette.