Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Eg har fått støtta annullert

  Annulleringa skjer fordi Lånekassen ikkje har motteke

  • underskriven avtale om støtte frå deg innan fristen, eller
  • stadfesting frå lærestaden på at har begynt på den utdanninga du har fått støtte til, eller
  • stadfesting frå deg på ein konto som du sjølv eig

  Du må seie frå innan fristen for å få pengane

  Du må sende e-post, ringe, eller sende brev og eventuelt registrere kontonummer innan tre veker frå du mottok brevet om annullering. Dersom skoleåret/utdanninga er avslutta, kan du ikkje få utbetalt pengane.