Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Utbetaling til foreldre/verje

  For søkjarar under 18 år har foreldre/verje rett til å be om at pengane bli overført til kontoen deira.

  For å få pengane utbetalt må foreldre eller verje sende inn:

  • eit eige brev om at pengane skal utbetalast til foreldra/verje sin konto, med signatur frå foreldre/verje
  • stadfesting frå banken med stempel og underskrift som viser kven som eig kontoen.

  Brevet frå foreldre/verje og stadfestinga frå banken må sendast inn samla.