Vidaregåande på deltid

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Frå 2018–2019 får alle elevar i vidaregåande med ungdomsrett fulltidsstøtte, uavhengig av kor stor studiebelastninga er.

Er du elev i vanleg vidaregåande eller lærling med ungdomsrett, får du fulltidsstøtte sjølv om du ikkje har full studiebelastning.