Så mykje kan du få i stipend og lån på vidaregåande

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 07.11.2018
Alle elevar får utstyrsstipend, somme får bustipend og somme får grunnstipend. Er du over 18 år og bortebuar kan du også låne pengar av oss til vidaregåande opplæring.

VIsualisering av kor mykje du kan få

Sjå kva du kan få

Bruk støttekalkulatoren, og sjå kva du kan få i stipend og lån.

Støttekalkulator