Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Du kan ikkje binde renta dersom

  • du har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstida
  • du ikkje har eit rentebærande lån (mellom anna får støtte til fulltidsutdanning)
  • du avbraut tidlegare avtale om fast rente for mindre enn to månader sidan. Du kan ikkje avslutte ein avtale om fast rente og binde til ny fast rente i same søknadsperiode.
  • du har fått lånet oppsagt fordi du ikkje har betalt
  • du har fått gjeldsordning etter gjeldsordningslova
  • du er under 18 år
  • du får støtte til deltidsutdanning og har rentebærande lån frå før