Vidareutdanning og fast rente

Sist oppdatert: 27.12.2019
Har du avtale om fast rente, blir denne oppheva dersom du begynner i fulltids- eller deltidsutdanning i avtaleperioden og får lån og/eller stipend frå Lånekassen.

I slike tilfelle blir avtalen om rentebinding rekna som oppsagt frå første dag i den månaden du får den første utbetalinga av ny støtte.

Ver oppmerksam på at det blir rekna rentetap/rentegevinst i samsvar med reglane.