Dødsfall

Sist oppdatert: 27.12.2019
Ingen arvar gjeld fra Lånekassen.

Heile gjelda til kundar som døyr, blir sletta.