Betaling frå utlandet

Sist oppdatert: 15.01.2020
Du kan sleppe å overføre pengar kvar månad frå den utanlandske kontoen din dersom du inngår avtalegiro i ein norsk bank.

Har du ein norsk konto og ønskjer å sleppe å overføre pengar kvar månad frå den utanlandske banken din, bør du overføre eit større beløp til den norske bankkontoen og velje avtalegiro. Då skjer trekket automatisk på den datoen du vel. Har du hatt ein avtale om kvartalsvis trekk hittil, kan du for eksempel velje å overføre same beløpet like ofte som før frå den utanlandske til den norske banken.

Sjølv om du har flytta til utlandet eller er registrert med ei utanlandsk adresse i folkeregisteret, skal det vere mogeleg å opprette konto i ein norsk bank så lenge du har norsk personnummer.

Har ikkje norsk bankkonto

Dersom du ikkje ønskjer eller ikkje kan ha ein norsk bankkonto, må du betale dei gebyra og kostnadene den utanlandske banken krev. Alle får rekning kvar månad, og det er ikkje laga eigne løysingar for kundar som berre har utanlandsk bankkonto.

Slik betaler du frå ein utanlandsk bank

  • For å overføre pengar frå ein utanlandsk bank treng du SWIFT-adressa og IBAN-nummeret vårt.
  • Du kan overføre beløpet i både norske kroner og lokal valuta.
  • Banken din treng opplysningar om mottakaren av pengane (Lånekassen) og om kva betalinga gjeld.
  • Hugs å oppgi KID- nummeret ditt hos Lånekassen. Du kan også bruke kundenummeret ditt. Du finn KID-nummeret og kundenummeret ditt på Dine sider og på den førre rekninga.

Betalinga overfører du til

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo
Kontonr./IBAN-nr: NO84 63450508715
SWIFT/BIC: NDEANOKK
Bank: Nordea Bank Norge ASA

Merk at adressa blei endra i juli 2019. Det er den nye postadressa som står ovanfor.

Ikkje mogeleg med forskotsbetaling

Om du ønskjer det, kan du framleis betale inn meir enn det forfalte beløpet, men til forskjell frå tidlegare, blir det ikkje lenger registrert som forskot på terminbeløp lenger fram i tid. Men det vil framleis føre til at du betaler ned på gjelda di, og til at terminbeløpa kan bli lågare.

Betaling med sjekk

Du kan også betale med sjekk. Betaler du med ein privat sjekk, dvs. sjekkar du har på ein konto i den utanlandske banken din, må den skrivast ut i lokal valuta. Hugs å føre på KID-nummer eller kundenummer på sjekken. Ver klar over at du blir belasta med eit gebyr på 300 kroner når du betaler med sjekk. Gebyret blir lagt til den neste rekninga di, i tillegg til det vanlege terminbeløpet.

Du kan også kjøpe ein valutasjekk i norske kroner eller lokal valuta i ein lokal bank. Hugs å føre på KID-nummer.  Ver klar over at betaling med sjekk tek lang tid.

Skal du betale med sjekk, sender du den til:
Lånekassen 
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Betaling gjennom overføringstenester (f.eks. TransferWise eller Revolut)

Hugs å leggje inn riktig betalingsinformasjon dersom du bruker TransferWise, Revolut eller andre overføringstenester for å betale rekninga frå Lånekassen.

Merk overføringa di slik: namn og KID-nummeret til kunden betalinga gjeld.

Kundar i Lånekassen kan bruke ulike pengeoverføringstenester for å betale rekningane frå Lånekassen, og dette kan redusere kostnadene ved å betale frå utlandet. Lånekassen samarbeider ikkje med nokre slike selskap, og det er derfor svært viktig at riktig informasjon blir lagd inn, slik at betalinga blir registrert på riktig kunde.