Dette skjer når du er ferdig med å studere

Sist oppdatert: 08.06.2020
Når du er ferdig med utdanninga di, skal du begynne å betale tilbake lånet ditt. Du må også begynne å betale dersom du fortset å studere utan lån og stipend, byter til deltidsutdanning, tek ein pause i utdanninga eller er i permisjon.

Du får ikkje betalingsplan eller rekning med ein gong du er ferdig med å studere og ikkje lenger mottek lån og stipend. Frå siste utbetaling frå oss, til du får den første rekninga går det rundt sju månader.

Ønskjer du å starte nedbetalinga med ein gong, kan du sjølv bestille betalingsplan på Dine sider. Du kan også sjå ei tidslinje over prosessen under menypunktet «Frå student til tilbakebetalar» på Dine sider.

Dette skjer når du skal betale tilbake

 1. Renter blir lagt til på lånet ditt
  Det første som skjer er at det blir lagt til renter på lånet ditt. Dette skjer dagen etter den perioden du har fått lån og stipend til fulltidsutdanning for tar slutt. Renta i Lånekassen er marknadsstyrt og alle får automatisk flytande rente. Du kan søkje om fast rente når du har fått betalingsplanen frå oss. Les meir om renter.

 2. Du får automatisk ein betalingsplan
  Rundt fem månader etter du fekk siste utbetaling frå Lånekassen, blir det automatisk laga ein betalingsplan. Nokon få får betalingsplanen sin før det har gått fem månader. Du finn betalingsplanen på Dine sider, og den inneheld informasjon om kor mykje du skal betale kvar månad, og når du skal vere ferdig å betale ned lånet ditt.

  Ønskjer du å starte nedbetalinga tidlegare eller betale ned raskare, kan du ordne det på Dine sider.
 3. Omgjering av lån til stipend
  Omgjering av lån til stipend skjer i løpet av sommaren/hausten året etter at du tok eksamen. Betalingsplanen din blir automatisk oppdatert etter omgjeringa, slik at månadsbeløpet blir korrekt. Dei rentene som er lagde til på det beløpet som blir gjort om til stipend, blir sletta.
 4. Du får den første rekninga di
  Rundt ein månad etter at du får betalingsplanen, får du den første rekninga. Du kan velje å betale med e-faktura eller avtalegiro, dette bestiller du på Dine sider. Du får automatisk den 15. som betalingsdato, men du kan sjølv velje mellom den 5., 15. og 25. i månaden på Dine sider.

Eg har berre søkt om stipend. Kvifor skal eg betale?

Sjølv om du berre har søkt om stipend, blir denne støtta også utbetalt som eit lån. Dette lånet blir kalla omgjeringslån og blir først gjort om til stipend etter at utdanninga er bestått og du har oppfylt dei andre vilkåra for omgjering av lån til stipend. Omgjeringslånet blir først gjort om til lån året etter at du bestod eksamen.

Dersom du ventar på å få lånet gjort om til stipend, kan du søke om betalingsutsetjing fram til omgjeringa skjer. Dette gjer du på Dine sider. Vi slettar rentene som er lagt til på beløpet som blir gjort om til stipend.

Eg kan ikkje betale på lånet nå

Dersom du ikkje har moglegheit til å betale på lånet ditt, kan du søke om betalingsutsetjing på Dine sider.

I nokre tilfelle kan du også ha rett til sletting av renter. Dette gjeld for eksempel dersom du er i utdanning utan støtte frå Lånekassen, er sjuk, arbeidsledig eller i ein annan situasjon som gir rett til å få sletta renter. Søknaden finn du på Dine sider.