Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Eg har berre søkt om stipend. Kvifor skal eg betale?

    Sjølv om du berre har søkt om stipend, blir denne støtta også utbetalt som eit lån. Dette lånet blir kalla omgjeringslån og blir først gjort om til stipend etter at utdanninga er bestått og du har oppfylt dei andre vilkåra for omgjering av lån til stipend. Omgjeringslånet blir først gjort om til lån året etter at du bestod eksamen.

    Dersom du ventar på å få lånet gjort om til stipend, kan du søke om betalingsutsetjing fram til omgjeringa skjer. Dette gjer du på Dine sider. Vi slettar rentene som er lagt til på beløpet som blir gjort om til stipend.