Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Eg kan ikkje betale på lånet nå

    Dersom du ikkje har moglegheit til å betale på lånet ditt, kan du søke om betalingsutsetjing på Dine sider.

    I nokre tilfelle kan du også ha rett til sletting av renter. Dette gjeld for eksempel dersom du er i utdanning utan støtte frå Lånekassen, er sjuk, arbeidsledig eller i ein annan situasjon som gir rett til å få sletta renter. Søknaden finn du på Dine sider.