Generelle vilkår

Sist oppdatert: 04.09.2017
Lånekassens nettsted gir en oversikt over lover og forskrifter for utdanningsstøtte, samt annen aktuell informasjon.

Opphavsrett

Innholdet på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet og eies av Lånekassen. Kopiering, tigjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverksloven og annen relevant lovgivning, er tillatt så lenge Lånekassen oppgis som kilde ved bruk.

Grafiske elementer og bilder er ikke tillatt brukt uten skriftlig samtykke fra Lånekassen.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Selv om Lånekassen kontinuerlig jobber for at informasjonen på nettstedet skal være korrekt, fullstendig og tilgjengelig, kan vi likevel ikke garantere at det til en hver tid er tilfelle.

Lånekassen tar ikke på seg ansvaret dersom endringer i regelverk ikke er blitt oppdatert på nettstedet, skrivfeil eller for andre unøyaktigheter eller utelatelser i informasjonen på nettstedet. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom Lånekassen og brukerne av sidene, reguleres av norsk rett med verneting i Norge. For nærmere vilkår for studiestøtte, se utdanningsstøtteloven med tilhørende forskrifter.

Personopplysninger

Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Behandling innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger. Formålet med behandlingen er å tildele stipend og/eller lån til utdanning og å forvalte tilbakebetaling av utdanningslån i samsvar med gjeldende regelverk.

Opplysningene kan bli utlevert til offentlige styresmakter og andre som har lovhjemmel til å få utlevert slike opplysninger, til andre som behandler personopplysninger på vegne av Lånekassen og til deg som kunde.

Passord og sensitive opplysninger - ditt ansvar

Alle passord må læres utenat og må aldri oppgis verken til politi, bank eller andre offentlige myndigheter. Du bør endre passord med jevne mellomrom. Sensitiv informasjon skal ikke oppgis via nettstedet.

Informasjonskapsler (cookies) og Google Analytics

For at vi skal kunne utvikle og forbedre nettstedet vårt bruker vi Google Analytics, som er en tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc (”Google”). Google Analytics bruker "cookies” (informasjonskapsler), som er tekstfiler som plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet. Informasjonen som cookien samler inn om din bruk (herunder din IP adresse) sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA.

Google vil bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter til innehaveren av nettstedet om aktiviteten på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Google vil ikke sammenstille din IP adresse med andre opplysninger Google måtte ha i sin besittelse. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.

Lenker

Lenker til eksterne internettsider er opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. Lånekassen er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne internettsider eller annen informasjon som presenteres på eller via disse internettsidene.

PDF

Mange vedlegg på lanekassen.no er i filformatet PDF. For å lese disse trenger du Adobe Acrobat Reader som kan lastes gratis ned fra Adobes nettsted.

Flash

Flere av illustrasjonene på lanekassen.no er laget i filformatet Flash. Du trenger en Flash-avspiller installert på datamaskinen din for å se disse på optimal måte. Siste versjon av Flash-avspiller kan lastes gratis ned fra Adobes nettsted.