Tilbakebetaling 2018

Sist oppdatert: 20.12.2017

Fastsett av Kunnskapsdepartementet 19. desember 2017 med heimel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15.

Last ned forskrifta [pdf]