Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Oppretthalde klage - sak hos klagenemnda

  Dersom du vel å klage vidare, blir saka di send til klagenemnda.

  Klagenemnda får oversendt alle dokumenta i saka.

  Klagenemnda er oppnemnd av Kunnskapsdepartementet og har blant anna representantar frå elev- og studentorganisasjonane. Nemnda møtest om lag ein gong i månaden. Det kan ta litt tid før saka di blir behandla i nemnda.

  Avgjerdene i klagenemnda er endelege. Du kan ikkje klage vidare etter dette. Dersom du framleis meiner at vedtaket er feil, kan du vende deg til Sivilombudsmannen.