Utbetaling av utdanningsstøtte

Sist oppdatert: 06.04.2020
På Dine sider ser du når du får neste utbetaling.

Gå til Dine sider

Lånekassen utbetaler resten av studiestøtta i april

Les meir om utbetaling av resten av studiestøtta for vårsemesteret 2020 i april.

Utdanning i Noreg

Støtta blir utbetalt månadleg, normalt den 15. kvar månad.

NB: Utstyrsstipend blir berre betalt ut éin gong for kvart undervisningsår.

Utdanning i utlandet

Får du støtte til utdanning i utlandet får du ei utbetaling i starten av kvart semester. Les meir om vilkåra for utbetaling av støtte.